2009-04-08


KOLEJNE SEMINARIUM PROGRAMU CEEPUS NA WYDZIALE BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

W ramach programu współpracy międzynarodowej CEEPUS PL - 0033 w dniu 16 marca br. o godzinie 9.45 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się V Międzynarodowe Seminarium z cyklu "Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych". Przybyli na nią zaproszeni przez prof. dra hab. inż. Stanisława Legutko pracownicy naukowi z Uniwersytetu Technicznego w Cluj Napoca w Rumunii. Na początku spotkania Goście przedstawili słuchaczom swoją Uczelnię, opowiadając także o tych miejscach swojego kraju, które warto odwiedzić i poznać. Następnie wygłosili referaty, po których rozwinęła się dyskusja. W seminarium uczestniczyli studenci X semestru oraz doktoranci WBMiZ.

Jako pierwszy wystąpił dr inż. Razvan Pacurar z wykładem na temat: Active elements of tools made by Selective Laser Sintering, prezentując własne badania. Przedstawił również własną aplikację komputerową, stworzoną w języku C++ służącą do analizy parametrów powierzchni. Kolejnym tematem rozważań było inne zagadnienie z zakresu RP (Rapid Prototyping) i RT (Rapid Tooling), które próbował przybliżyć słuchaczom mgr inż. Adrian Radu w referacie: Theoretical and experimental research regarding the vacuum casting of non - metallic complex parts. Autor zawarł w nim wyniki doświadczeń dotyczących powtarzalności otrzymywania złożonych niemetalicznych części metodą odlewania próżniowego. Z sali padło kilka pytań, dzięki którym rozwinęła się krótka, rzeczowa dyskusja. Ostatni referat, w którym podjęto ciekawy temat, był wygłoszony przez mgra inż. Nicolae Panc: Vacuum casting technologies for small batch production. Autor przedstawił w nim przegląd i analizę literatury dotyczącej odlewania próżniowego niewielkich serii przedmiotów oraz prototypów o złożonych kształtach, np.: czaszki ludzkiej.

Zakończeniem Seminarium była wycieczka po naszej Uczelni. Goście mieli możliwość obejrzenia laboratoriów i zgromadzonych w nich maszyn, wyposażenia badawczego służącego do celów dydaktycznych i badawczych. Kolejne spotkanie seminaryjne być może odbędzie się w słonecznej Rumunii, na Uniwersytecie Technicznym w Cluj-Napoca, gdzie zresztą odbędzie się już od 8-10 paťdziernika IX Międzynarodowa Konferencja "Modern technologies in manufacturing".

copyright© 2007-2008, OFFICIAL PUT CEEPUS SITE (11793)
created by developmax